Auto Złom
Auto Złom
Strona główna Auto Złom Strona główna O nas Oferta Serwis opon Kontakt

Dokumenty potrzebne do kasacji samochodu:

 • dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, pokwitowanie z policji lub potwierdzona przez wydział komunikacyjny kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • kartę pojazdu, jeżeli została wydana,
 • osoba oddająca samochód do stacji powinna posiadać imienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela,
 • dowód osobisty właściciela pojazdu oraz współwłaścicieli,
 • w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela ( dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna potwierdzona w urzędzie skarbowym,
 • dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem,
 • dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem,
 • akt zgonu, jeżeli właściciel zmarł, a osoba oddająca samochód do stacji, jest bezpośrednio z nim spokrewniona np. syn, córka, żona itd. (pod warunkiem, że nie zostało wszczęte prawo spadkowe),
 • dokument poświadczający przynależność samochodu w przypadku podziału majątku (np. rozwód), lub spraw spadkowych.

Ponadto:

 • pojazd powinien posiadać czytelne znaki identyfikacyjne tj. nr nadwozia, nr silnika,
 • wymagana jest obecność właściciela pojazdu, lub w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, współwłaściciel lub upoważnienie podpisane przez drugiego współwłaściciela (współwłaścicieli),
Webdesig i hosting OSI Go3.pl